KÖKTÜRK HUKUK BÜROSU

Köktürk Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ofisi, 3 avukat, 2 asistan ve bir avukat sekreteri kadrosu ile, Türkiye genelinde birçok ticari şirkete avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve aynı zamanda İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk alanında birçok davaya bakmaktadır. Çeşitli hukuki konularda uzmanlaşmış kadrosu ile iş bölümü yapmakta ve hem Adana ilinde hem de Türkiye genelinde hukuk alanında varlığını sürdürmektedir.